top of page

Historie

Historie van Stibula

Stibula, Stichting Buurtwerk Latour, een begrip dat niet meer is weg te denken uit de Surinaamse gemeenschap. Het is publiek geheim, dat deze Stichting een niet te miskennen bijdragen tot het sociaal, cultuur en maatschappelijk funktioneren van de wijk heeft geleverd De noeste arbeid van haar voornaam, waaraan toegevoerd, de hartstochtelijke participatie van de plaatselijk bewoners, is een daad, die in ieder opzicht tot voorbeeld van andere in ons land opererende organisaties kan worden gesteld. Het is daarom goed een duik te nemen in de historie van deze Stichting en de successen en de vele moeilijkheden, waarmee dit  centrum, de baken van de omgeving te kampen heeft gehad ,aan een beschouwing te onderwerpen, om op deze manier lering te trekken uit wat wil zeggen:Doorzetting, doortastend optreden, maar vooral samenwerking.

 

Kort na de oplevering van het volkswoningbouwprojet,kreeg latour een slechte reputatie. Dit was een van de reden dat de Rooms katholieke kerk en de Evangelische Broeder Gemeente er toe over zijn gedaan tot het oprichten van stibula. Maar eerst bestolen zijn tot het oprichten van een comite ter verbetering van het leefklimaat. De Geestelijken in die dagen waren Ds.Ritfeld,pater Piet Braakman en Piet Harmans.

 

De Stichting Buurtwerk Latour (Stibula) is opgericht d.d. 17 maart 1967. De statuten van de stichting is daarin zeer duidelijk,dat de stichting zich ten doel stelt behulpzaam te zijn bij de vorming van de bewoners van latourproject en omgeving op lichamelijk,geestelijk,cultureel Stichting Buurtwerk Latour en maatschappelijk gebied.

 

Stibula blijf zich ken merken als  een Buurtorganisatie waar men op kijkt .Het bestuur onderleiding van dhr. R.Kolf mag dik te vrede zijn met de werkzaamheden en de vooruitzichten die het buurtwerk doet in Suriname maar in het bijzonder Latour. De verschilldemedewerkers,zijn dagelijks met activiteiten voor de jongeren in het buurttehuis.  De ondersteuning van de overheid, het onderdirectoraat jeugdcentra,mag in deze niet vergeten worden. Zo kunnen bewoners nog altijd terrecht voor verschillende informatie, bejaarden werk, bakcursus, sport en spel sportopleiding, de tienerclub,schaak vereniging,meisjes basketbal, milieu programma dat samen wordt uitgevoerd met de Padvinders van Parochie Maria Koningin van de Wereld gefinancierd door UNDP/THE GEF SMALL GRANTS PROGRAMME. Tot vandaag kunnen de ouderen hun AOV in het centrum ontvangen en de buurtbewoners terecht voor adequate vrije tijds besteding.

 

Stibula heeft in het verleden diensten verleend aan diverse bedrijven ,waaronder het EBS, het Postkantoor, de Surinaamse waterleiding Maatschappij, een lokale verzekeringsmaatschappij, de Melkcentrale en het Centraal Importbedrijf Suriname in samenwerking met het Stichtingsbestuur ertoe overgegaan filialen in het Stibulagebouw onder te brengen. Om deze service aan de omwonenden te optimaliseren heeft Stibula speciaal daarvoor bestemde ruimte aan de verschillende bedrijven verhuurd. Deze handeling heeft erin geresulteerd, dat de buurtbewoners nu de mogelijkheid hebben hun elektriciteits- en waterrekening dicht bij huis te kunnen betalen. Ook kunnen de andere transakties, bij de eerder genoemde bedrijven worden aangegaan.

bottom of page