top of page

Jeugdorganisaties

Jeugd organisaties

Organisaties die zich richten op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12jaar, waarbij voor ons onderzoek alleen die organisaties worden meegenomen die binnen n een totaal activiteiten pakket ook gericht opvang en spelactiviteiten ontplooien voor kinderen in de voorschoolse opvang (0-4 jaar, bv buurtwerk) Deze kinderen worden niet noodzakelijkerwijs direct betrokken als doelgroep of actor, maar het gaat er wel altijd om te werken ‘’in the best intrest of the child.

 

Organisaties die zich uitsluitende op deze leeftijds groep richten voor kinderopvang (bv creches), maar zich verder niet richten op oudere kinderen, worden dus niet in het onderzoek betrokken.

Organisatie die zich richten op buitenschoolse opvang van jongeren tussen de leeftijd van 13 t/m 30 jaar .Wellicht zou nog een onderscheid gemaakt kunnen worden in ‘’oudere jongeren ‘’(22-30 jaar) Personen boven 30 jaar verdienen ons in zien het predikaat  van jongeren niet meer .

bottom of page