top of page

LEIDING VAN STIBULA

R. Kolf - Voorzitter                                   

I. Blackman - Secretaris

A. Salem - Penningmeester

C. Silent - Comm. Sectie jeugd

I. Creepsburg - Comm. Sectie sport

F. van Kallen - Comm. sectie vrouwen & bejaardenwerk

W. Koster - Centrum Coordinator       

                                                                

Over Stibula

​MISSIE EN ACTIVITEITEN

Stibula staat voor Stichting Buurtwerk Latour. De stichting is op 17 maart 1967 opgericht en is gevestigd in de wijk Latour in Paramaribo. Formeel heeft de stichting de volgende doelstelling:

 

 1. De stichting stelt zich ten doel behulpzaam te zijn bij de vorming van de bewoners van Latourproject en omgeving op lichamelijk, geestelijk, cultureel en maatschappelijk gebied end it vanuit een Chirstelijke levensbeschouwing.

 2. De stichting treacht dit doel te bereiken door te striven naar

  1. De tot standkoming van een buurtcentrum in voormelde woonwijk

  2. Het organiseren, stimuleren of coordineren in, ronde n vanuit dit centrum van activiteiten, die dienstig zijn aan het gestelde doel

  3. Het aantrekken en aanstellen van deskundige medewerkers en medewerksters

  4. Het inschakelen van vrijwillige medewerkers en medewerksters

  5. Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van de bevolking

  6. Overleg en/of samenwerking met particuliere, kerkelijke en overheidsinstellingen.

 

Om dit doel te bereiken werkt de organisatie samen met het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, kerkelijke organisaties uit de omgeving en andere non profit organisaties uit de omgeving zoals STIWEWA en Hortensia 60+.

 

Deze samenwerkingen resulteren onder andere in de volgende activiteiten voor de bewoners van Latour:

 1. Het beschikbaar stellen van de accommodaties van STIBULA voor lichamelijke opvoeding van de nabije GLO en VOJ scholen

 2. Jeugdvoetbal activiteiten in de middag

 3. Muzieklessen

 4. Knip en naaicursussen

 5. Schaak lessen/ cursussen

 6. Meisjes basketball lessen

 7. Soos activiteiten voor 60plussers

 8. Basketbal lessen

 9. Een kinderclub

 10. Kerkdiensten

bottom of page