top of page

Latour weetjes

Tot latour behoren de woonwijken Saron-Zuid,Ramgoelam, Latour ,Kamta projekt en Ephraimszegen. Latour wordt omgeven door de ressorten Beekhuizen, Flora, Tammenga, Pontbuiten, Livorno en door het distrikt Wanica. Het dankt Zijn naam aan het Latour projekt, een volkswoningbouwprojekt van rond de jaren zestig. Het is vernoemd naar ene Latour,een voorman op de plantage Beekhuizen.

Deze plantage werd in 1843 het eigendom van De Evangelische broedergemeente, die er een landbouw en veeteelt bedrijf exploiteerde.Als tegen prestatie voor gesteld om een deel van de plantage te kopen. Na de Tweede wereldoorlog werden de gronden verkocht aan particulieren en aan het Gouvernement, dat daar in 1959 begon met de bouw van volkswoningen ,tot een totaal van 469 woningen

We vinden er ook een gebied met veel particuliere volkswoningen dat zich door trek van distriktbewoners naar Paramaribo na de Tweede wereldoorlog verder uitbreidde.De Ramgoelamweg in dit gebied is genoemd naar de eerste bewoners van de weg.In deze wijk dragen de straten de namen van ten dele vergeten kinderspelen z.a Tikipawstraat.De vroegere houtplantage.'De Goede Verwachting'.beter bekend als 'wit 'boiti' was rond de eenwwisseling het eigendom van de R.K -missie. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page