top of page

Afro- Surinaamse Komparsi

Subcommissie Keti Koti van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023


Betreft: Programma Project Afro- Surinaamse Komparsi over Opvoeding en IdentiteitsontwikkelingIn het kader van het herdenken van 160 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, meent de Henri Frans de Ziel Stichting dat zij aandacht moet besteden aan bewustwording/kennis - activiteiten gericht op identiteitsontwikkeling, bewustwording en kritische reflectie op de historisch maatschappelijke positie van Afro – Surinamers. Om daarin inzicht te krijgen wordt een komparsie (overleg) voor leerlingen van scholen in de omgeving van Latour gehouden. Het overleg bestaat uit:


1. Afro- Surinamse opvoedingsstijlen.

Opvoeden is een bekend begrip in onze samenleving. Sinds mensen bestaan worden kinderen opgevoed. Naarmate de tijden veranderen zullen ook de individuele opvoedingsstijlen in gemeenschappen en landen veranderen. Elke gemeenschap zal zijn eigen methode hebben van opvoeden. De Afro-Surinaamse gemeenschap heeft ook specifieke opvoedingsstijlen bestaande uit verschillende rituelen en ceremoniën. In deze rituelen en ceremoniën worden de verschillende normen en waarden overgedragen die passen binnen de groep Afro-Surinamers, maar in breder perspectief de totale Surinaamse gemeenschap. Vanuit gesprekken met Afro-Surinaamse jeugdigen is steeds te merken dat ze moeite hebben met hun identiteit en dat ze van huis uit niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. De onwetendheid van Afro-Surinamers betreffende het onderwerp opvoeding en de bijdrage die het kan leveren bij de ontwikkeling van de identiteit van hun kinderen heeft bijgedragen aan het uitvoeren van deze activiteit.2. De Surinaamse helden uit de Slavernij periode

Bij dit onderdeel zullen wij trachten onze Surinaamse leerlingen kennis te laten maken met onze eigen helden uit de slavernij periode van de Afro-Surinamer. Na onderzoek zal de gewonnen informatie op een behapbare wijze vertaald worden voor de Surinaamse jongeren zodat zij ook weten wie onze helden zijn en wat zij voor ons als nakomelingen hebben betekend. Het is gebleken uit eerder gevoerde gesprekken dat Surinamers nauwelijks hun helden kennen. Surinaamse jongeren zullen moeten worden opgevoed met onze eigen helden. Waarom moeten onze jongeren op kijken naar buitenlanders, als wij onze eigen Surinaamse helden hebben? Wij moeten een betere basis neerzetten voor onze kinderen.
3.0 Kon meki wi prey nanga makandra

Heden ten dage zie je haast geen kinderen meer spelen op de verschillende erven van Paramaribo of in de districten. Ook hele kleine kinderen worden van jongs af al een tablet in de hand geschoven i.p.v. het leren spelen op het erf. Met dit onderdeel willen wij het actief en met elkaar spelen onder de jeugd bevorderen. De lichamelijke ontwikkeling komt tenslotte de menselijke geest ten goede. Daarnaast zouden de spelletjes het geschiedeniscurriculum kunnen aanvullen, waardoor de lessen over slavernij verleden op een creatieve manier overgedragen kunnen worden.


Algemeen doel van het project is:

Reflecteren op het verleden voor een voorspoedige toekomst voor de nazaten van tot slaafgemaakten.

Deelnemers: leerlingen, laarkrachten en zorgcoördinatoren

Wat wordt verwacht van de leerlingen:

Dat ze openstellen voor informatie

§ Dat ze kritische vragen mogen stellen over de eigen situatie en dat van het land

§ Voorstellen mogen doen over hoe de geschiedenis van Suriname betere verteld moet worden

§ Kritische vragen mogen stellen over opvoedingsstijlen

§ Openstaan voor informatie over een gezonde leefwijze

Praktische informatie:

§ Datum 19 oktober 2023

§ Tijd van afhalen van leerlingen, leerkrachten en zorgcoördinatoren: 08.00 uur

§ Plaats activiteit: Stibula Tigristraat

§ Verwachte aantal leerlingen: Woensdag 75 en donderdag 99

§ Aanvang: 09.30 uur

§ Sluiting: 12.30 uur

Bijzonderheden:

§ De kinderen krijgen drank en snacks

Programma:

08.00 uur: Aankomst leerlingen tot 08.15

09.30 uur: Opening en welkom door de Voorzitter van de Sub. Commissie keti Koti Johan Roozer

09. 35 uur: vertegenwoordigers van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023

09. 40 uur: Presentatie “Afro- Surinaamse opvoeding” door: Julien Zaalman

10.20 uur: Break

10. 30 uur: Presentatie “Surinaamse helden vanaf de Slavernij periode” door: Luciën Karg

11.10 uur : Presentatie “Kon meki wi prey nanga makandra”: door Michael Watson

13.30 uur: Sluiting.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page