top of page

Fietstocht voor de rechten van het kind

Op vrijdag 20 november hebben jeugdvrijwilligers van Stibula samen met enkele Suriname America Alumni en vrijwilligers van Stichting Sita een fiets speurtocht georganiseerd voor de jeugd van Latour. De fietstocht was in verband met de herdenking van International Children´s Day en de rechten van het kind. Er hebben in totaal 23 jongeren meegedaan aan deze fietstocht. De jongeren hebben tijdens de fietstocht verschillende stops gemaakt op plekken die raakvlakken hebben met rechten van het kind. Zo kregen zij de kans opzoek te gaan naar de verschillende rechten van de kind en die ook te beleven. Er zijn onder andere stops gemaakt bij de Watertoren van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Het scholen Complex op Zorg en Hoop en Sosi. Bij deze stops is er op een luchtige manier met de kinderen gediscussieerd over onder andere het recht op veilig drinkwater, het recht op onderwijs, het recht op gezondheid, het recht op participatie en het recht op sport en spel.


De jongeren hebben aangegeven hoe ze de naleving van de rechten ervaren en wat zij als mogelijkheden zien om zich in te zetten voor betere naleving van de rechten. Vooral bij het onderdeel gezondheid is er uitgebreid gesproken over de mental health van jongeren en hoe zij kunnen bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid van andere jongeren. Met deze activiteit hebben vooral de jeugdvrijwilligers van Stibula laten zien dat jeugd participatie een belangrijk onderdeel is van kinderrechten, maar ook een van hun plichten. Alleen door zelf te participeren kunnen de meningen van kinderen geuit en meegenomen worden.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page