top of page

Huiswerk maken in StibulaHuiswerk is dat gedeelte van de studie die scholieren zelf thuis of op school moeten maken. Ze zijn op dat moment niet in contact met de leraar of vakdocent. Bij het maken van huiswerk is de omgeving een belangrijk aspect. De plek waar je studeert kan invloed hebben op je concentratie. Voor studerenden is het daarom belangrijk te studeren of huiswerk te maken op een rustige plek waar ze geconcentreerd kunnen zijn en optimaal kunnen presteren.

Door de covid pandemie blijft men zo veel als mogelijk thuis. Dit kan ervoor zorgen dat huizen voor een groot deel dagelijks vol kunnen zijn. Voor schoolgaanden kan studeren of schoolwerk maken dan een uitdaging worden. Er wordt dan onvoldoende of helemaal niet gestudeerd omdat het nog net te is druk om je te kunnen concentreren op schoolwerk.

Om een bijdrage te leveren heeft Stichting Buurtwerk Latour, Stibula hun ruimte nu extra beschikbaar gesteld. Het buurthuis biedt schoolgaanden een plek om te studeren en hun schoolwerk te maken. Vanaf december kunnen scholieren van latour en omgeving van maandag t\m vrijdag van 8 uur s morgens tot 1 uur in de middag, individueel of in groepsverband langslopen in het buurthuis om hun schoolwerk te maken. De studenten krijgen ook de gelegenheid om ook gebruik te maken van de internetfaciliteiten. Vooral het laatste bleek een obstakel te zijn voor jongeren om optimaal deel te kunnen nemen aan het onderwijs proces. Omdat het samenscholingsverbod nu nog gesteld is op max 5 personen, wordt gevraagd voor de komst naar het alvorens een afspraak te maken. Dit kan op 483664 van ma t/m vrij (8u-13:00u).

Controleer vooraf wat je gaat studeren en of maken en neem alleen zaken mee die je nodig gaat hebben. Vergeet uiteraard je mond en neus bedekking niet, want ook hier worden de covid maatregelen in acht genomen. Wil je ook studeren in Stibula? Maak dan gauw een afspraak.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page