top of page

Stibula bespreekt kinderarbeid


“De overheid moet niet alleen sanctionerend, maar ook faciliterend optreden bij het bestrijden van kinderarbeid” zegt Vergey, vrijwilliger bij Stichting buurtwerk Latour, Stibula. Om jongeren ervan bewust te maken wat kinderarbeid is en hoe onze wetgeving eruit ziet heeft de buurtorganisatie Stibula op zaterdag 11 juni een brainstorm dag georganiseerd onder coördinatie van vrijwilliger Patra Joshua in haar buurthuis. Dit om zo invulling te geven aan de oproep; iets te doen voor de uitbanning van kinderarbeid die als thema luidt voor de ‘Internationale Dag tegen kinderarbeid’ op 12 juni.

Rubia Berghout, vrijwilliger van Stibula liet tijdens haar presentatie over vrijwilligerswerk duidelijk een verschil zien tussen kinderarbeid en vrijwilligerswerk.

Latour kenmerk zicht als een sociaal zwakke buurt met diverse problemen. Zo zien wij dat steeds meer jongeren/kinderen moet werken binnen het gezin om de eindjes aan elkaar te helpen knopen. Het kind zijn wordt hen op deze wijze ontnomen wat, vaak niet gezond is.

Poseren voor de foto na afloop van de sessie. Deze brainstorm sessie waaraan jongeren van de buurt, verschillende organisaties en verschillende voj en vos scholen participeerden werd goed gevuld met interactieve presentaties van diverse gastsprekers van van de commissie kinderarbeid van Suriname en een psycholoog van onze Universiteit. In de discussie die daarna volgden hebben jongeren aangegeven dat er meer moet gebeuren om ze te beschermen.

Maar ook de ouders moeten worden ondersteund daar de economische situatie hard is. Door steun van de overheid aan ouders kunnen kinderen bespaard blijven om arbeid te verrichten en weer spelen, studeren en deelnemen aan sociale maatschappelijke activiteiten. Onze boodschap luidt: Overheid geef ons de ruimte te mogen groeien in deze wereld zodat wij het kunnen verzorgen.Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page