top of page

Stibula Online hulpverlening

Sinds September 2020 biedt Stibula online hulpverlening via de Stibula Online Hulplijn. Stibula staat bekend als een buurthuis waar de gemeenschap – en vooral jongeren – terecht kunnen voor veel verschillende activiteiten, waaronder muziek & dans, cursussen, maar ook voor hulp. Helaas zijn de activiteiten bij Stibula behoorlijk beperkt, vanwege de COVID-situatie, Echter blijft, juist in deze periode, bewustwording over seksueel en huiselijk geweld noodzakelijk, evenals hulp voor slachtoffers.

Door de beperkte activiteiten en de avondklok zijn mogelijkheden voor hulp zoeken verminderd, maar is de kans op geweld ook groter door meer contact met de plegers, en andere factoren die bijdragen aan geweld, zoals stress etc. Dit is de belangrijkste reden waarom Stibula nu ook online Hulpverlening aanbiedt. De hulpverleners van de Stibula Online Hulplijn zijn getraind tijdens het Project “ Hear us now”. Hier hebben zij geleerd de kenmerken van seksueel- en huiselijk geweld te signaleren en op te volgen. Het werk van de hulpverleners bij Stibula bestaat uit het doorverwijzen naar specifieke instanties op basis van de hulpvraag van slachtoffers, psychologische coaching, doorverwijzing naar de politie, aanvraag bescherming bevel en situationele hulp. Opvallend is dat de hulpvraag uiteenlopend is en niet alleen betrekking heeft op seksueel- en huiselijk geweld. Denk aan: huisvestingsproblemen, zelfmoordgedachten en algemene gezinsproblemen. In de praktijk blijkt dat een luisterend oor vaak genoeg hulp biedt. De jongeren die contact opnemen, willen graag hun verhaal kwijt en willen begrepen worden. De mensen in hun omgeving zijn vaak niet op de hoogte van wat er in hen omgaat. Zij voelen zich niet veilig genoeg om hierover te praten. De online hulplijn biedt dan uitkomst. Helaas blijkt ook dat nog niet genoeg jongeren hun weg weten te vinden naar de online Hulplijn van Stibula. Veel te vaak blijven jongeren en gezinnen zitten met hun problemen, met alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn er een aantal jongeren die contact hebben opgenomen en ook hulp hebben gekregen. De Hulplijn van Stibula is online op dinsdag en donderdag tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Jongeren kunnen terecht voor vragen of zij kunnen chatten over hun situatie met een hulpverlener via Facebook of Whatsapp. De hulpverlening is gratis en bovenal vertrouwelijk.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page