top of page

Stibula ook voor en met de jeugd

Ons buurthuis bestaat al 55 jaar.

En in die 55 jaren is de jeugd altijd betrokken geweest bij onze organisatie.

Betrokken betekend voor ons mee helpen denken, mee helpen beslissen en mee helpen uitvoeren.

Op vrijdag 1 april mocht daarom een vertegenwoordiging van Stibula mee om samen met andere NGO´s een presentatie te geven bij de vaste commissie van Arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken van de Nationale Assemblee van Suriname.


Er is gesproken over hoe Stibula aan de middelen komt voor het uitvoeren van al haar werkzaamheden/ activiteiten (Grantangi alle vrijwilligers), wat er volgens ons zou moeten gebeuren voor een beter jeugdbeleid vanuit de regering en hoe wij er tegen aan kijken dat er minder middelen zijn opgenomen in de begroting 2022/2023 voor het Jeugdbeleid. Stibula heeft benadrukt dat NGOs/CBos werk uit handen nemen van de regering en daarom erkend moeten worden en niet overgeslagen mogen worden.

Wij zijn als NGO vaak ook het eerste aanspreekpunt en eerste oog voor sociaal maatschappelijke issues in de samenleving. Dat gezegd hebbende zal het de NGOs en CBOs sterker maken als ze meer gaan samenwerken en meer data met elkaar delen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze jeugd daadwerkelijk de toekomst wordt die we wensen.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page