top of page

Surinaamse dambond en Stibula gaan de draad weer oppakken.


In verband met het 55 jarig bestaan van de buurt organisatie Stibula, bracht een afvaardiging van het bestuur van de Surinaamse dambond een bezoek aan de Directeur Wilgo Koster.


Clyde Ford, Secretaris van de Dambond, bracht namens het bestuur formeel de felicitaties over en wenste Stibula heel veel succes toe in al haar verdere activiteiten.


De bond werd door Wilgo Koster uitgenodigd om samen na te gaan hoe de damsport in Latour weer leven in te blazen.


Koster gaf aan dat Stibula in het verleden reeds een damvereniging had en dat het heel prettig zou zijn om de draad weer op te pakken.


Ford was vergezeld van de jeugdcommissaris Arwien Bhagwandas, die belast is met ICT-Media en Jongeren en gaf aan bereid te zijn Stibula te helpen bij het heropzetten van een damvereniging en het trainen van nieuwe dammers.


Afspraken zijn gemaakt om nog vóór de Paasvakantie het startsein te geven voor de damactiviteiten in Stibula.


Koster is zeer ingenomen met dit bezoek op de jaardag van Stibula, en geeft aan dat dit inderdaad de next level zal betekenen, ook voor Stibula. Hij wilt zich daarom ook beijveren voor deze mooie denksport. Hij zal het ook rapporteren aan het bestuur van Stibula.

Koster, die tevens voorzitter is van het platform van buurtorganisaties ,heeft aangeboden te helpen bij het brengen van deze sport naar andere buurtorganisaties.


Stibula staat voor Stichting buurtwerk Latour, werd op 17 maart 1967 opgericht en is gevestigd in de wijk Latour in Paramaribo. De stichting stelt zich ten doel behulpzaam te zijn bij de vorming van de bewoners van Latourproject en omgeving op lichamelijk, geestelijk, cultureel en maatschappelijk gebied; en dit vanuit een Christelijke levensbeschouwing.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page